Terässauvojen mitoitus SFS EN 1993-1-1 mukaan

 

EC3 mitoitusmoduuli on helppokäyttöinen työkalu, joka tarjoaa laajat mitoitus- ja optimointimahdollisuudet yhdessä kaikkien terässauvoja koskevien, normissa EN 1993 määritettyjen, huomioon otettavien mitoituskriteerien yksityiskohtaisen tarkastuksen kanssa. Suurin osa kansallisista liitteistä on jo otettu käyttöön, mukaan lukien SFS. Lisäksi voidaan määrittää omia raja-arvoja tai luoda uusia kansallisia liitteitä.

 

EC3 Poikkileikkauksen luokitus:

Poikkileikkausten automaattinen luokitus standardin EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, kohta 5.5.2 mukaan. Ohjelma noudattaa EN-menettelyä vakioprofiilien luokittelun lisäksi myös minkä tahansa muotoisen käyttäjän luoman profiilin kohdalla (esimerkiksi poikkileikkausmoduuli SHAPE-THIN).


Puristetut sauvat:

Käyttäjä pystyy määrittelemään yksittäiselle sauvalle tai sauvajoukolle niiden omat teholliset pituudet taulukkojen perusteella tai tuomaan todelliset nurjahduspituudet stabiliteettimoduulin ominaisarvoanalyysista. EC3 moduuli laskee automaattisesti kaikki vaadittavat tekijät puristetun sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvoa Nb,Rd varten tai yhdistetyn taivutuksen, leikkauksen väännön ja aksiaalisen puristuksen.


Taivutetut sauvat:

Käyttäjä pystyy vapaasti määrittelemään sivusuuntaiset välituet. EC3 moduuli pystyy määrittämään elastisen kriittisen momentin Mcr ominaisarvoanalyysin perusteella tai taulukoista, jotka ottavat huomioon momenttikaaviot.


Optimointi:


 

Hitsattujen profiilien poikkileikkauksen optimointi on kehittynyt hyvin pitkälle. Käyttäjä pystyy optimoimaan poikkileikkauksen vaihtelemalla (samanaikaisesti tai erikseen) poikkileikkauksen muodostavien yksittäisten levyjen korkeutta, leveyttä tai paksuutta. Tämän lisäksi optimoituja poikkileikkauksia voidaan valita kirjastoista. Optimoituja leikkauksia voidaan viedä RFEM:iin ja analysoida uudelleen.


Contact us ...