Käyttörajatila

 

RF-CONCRETE tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkistaa ylesia käyttörajatiloja kuten:


Jännitysten rajoittaminen: SFS EN 1992-1-1:7.2

  • Rajoittamalla sekä betonin puristysjännitys että raudoituksen vetojännitystä

Halkeamaleveyden rajoittaminen: SFS EN 1992-1-1:7.3

Yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista voi valita:

  • Minimi raudoitus (re: SFS EN 1992-1-1:7.3.2)
  • Tangon halkaisijaraja (re: SFS EN 1992-1-1:7.3.3)
  • Tangon jako (re: SFS EN 1992-1-1:7.3.3)
  • Halkeamaleveys (re: SFS EN 1992-1-1:7.3.4)

Taipuman rajoittaminen: SFS EN 1992-1-1:7.4

  • Taipuman rajoittaminen käyttäjän haluamalle tasolle

 

Halkeaminen

 

Eurokoodien mukaan halkeama laskenta kuten:

  • Palkin halkeamaväli laskenta
  • Halkeamaleveyden laskenta. Lisäksi käyttäjä voi pyytää ohjelmaa määrittämään halutun raudoituksen halkeaman rajaamiseksi käyttäjän määrittelemiin rajoihin.
  • Palkin taipuma haljenneessa tilassa lasketaan normin EN 1992-1-1: 7.4.3 mukaisesti.

Contact us ...