Kuormat

 

 Kuormatapaukset voidaan muodostaa erilaisten  standardien ja normien mukaan.


 Kuormitusyhdistelmät voidaan luoda automaattisesti tietyn normin tai omien asetusten mukaan.


 Kuormatapaussukupolvet liikkuvista kuormista.


 Solmuja ja sauvoja voidaan kuormittaa erikseen. Mukaan kuuluvat myös solmujen muodonmuutokset ja puutteet.


 Laaja valikoima Kuormitustyyppejä: voima, momentti, lämpötila, aksiaalinen rasitus, aksiaalinen poikkeama, esikorotus, esijännitys, kutistuminen, rakenteiden epätarkuus jne.


 Epälineaaristen sauvojen taipuminen, luisuminen, kokoonpuristuminen, hajoaminen, repeäminen jne.Epälineaarisille tuille ja saranoille on voima-siirtymäkäyrä ja jännityskuvaaja.


Contact us ...